''

Terugkeer - Annuleringsbeleid

De consument heeft een herroepingsrecht gedurende twee weken.
Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De termijn van herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder de laatste zaken in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Luxury Elements S. L., C/ Ramon Areces, Blq 2, Local 19.29660 Marbella Espana, [email protected], telefoon: 0034 / 951435016) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief of e-mail per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde formulier voor herroeping van monsters gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van annulering verzendt vóór het verstrijken van de annuleringstermijn.
Gevolgen van de intrekking

Indien u dit contract herroept, zijn wij verplicht om alle van u ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden meest gunstige standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw annulering van dit contract. Wij zullen dezelfde betaalmethode gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen, en in geen geval zal u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen weigeren de goederen terug te betalen totdat wij ze hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke datum eerder valt.

* U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Zij zijn slechts aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de kwaliteit, eigenschappen en functionaliteit van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten
  •     Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Formulier voor intrekking steekproef

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Naar Luxe Elementen S. L., C/ Ramon Areces, Blq 2, Lokaal 19.29660 Marbella, Espana, [email protected]

- Ik/wij (*) herroepen hierbij het contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende diensten (*)

- Veroordeeld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen voor communicatie op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat van toepassing is.
Product added to wishlist